İletişim

Bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon +90 (216) 449 12 23

Mail info@randemir.com

Toz Toplama Sistemi

E.A.F, L.F ve katkı sisteminden gelen dumanları toplamaya ve temizlemeye yarayan Duman Tozsuzlaştırma Sistemi ile egzoz gazları verimli bir şekilde toplanır. Tozsuzlaştırma kapasitesi, çelikhane işletme koşullarına göre boyutlandırılır. Çelik fabrikasındaki duman kaynakları aşağıdaki gibidir:

E.A.F. Birincil

L.F. Birincil

E.A.F. İkincil

Yenilikçi Ürünler ve Hizmet

footer logo